Khi đồ dùng làm thay đổi cuộc sống (Thứ Sáu 09/02/2018 | 10:28 GMT+7)

VH-  Người sáng lập ra thương hiệu IKEA, ông Ingwar Kamprad vừa qua đời ở tuổi 91. Nhân dịp ấy, thế giới nói và viết nhiều về người này và thương hiệu.

Nhận thức chung là những sản phẩm của IKEA đã làm thay đổi rất đáng kể lối sống của con người, tức là văn hoá sống và văn hoá sử dụng của con người. Nói đến IKEA, người ta nghĩ ngay đến đồ gỗ gia dụng, rẻ và tiện ích, đơn giản mà thiết kế và chế tạo như một tác phẩm nghệ thuật. Người ta cho rằng IKEA đã làm nên được cuộc cách mạng rất cơ bản về văn hoá sống của con người. Còn ông Kamprad thì cho rằng sản phẩm của mình đã làm cho thiết kế sáng tạo sản phẩm nói chung được dân chủ hoá.

Ý tưởng cốt lõi của đồ nội thất gia dụng của IKEA không chỉ đơn thuần là rẻ, rẻ đến mức gần như ai cũng có thể mua sắm được, mà còn là tự lắp đặt và xếp ghép. Đồ của IKEA thật ra không phải là sản phẩm hoàn chỉnh mà chỉ là linh kiện mà người mua về tự lắp ghép thành sản phẩm theo hướng dẫn. Đồ gỗ nội thất gia dụng cho mọi nhà, cho mọi người và ở đâu cũng đều có cái thích hợp. Người sử dụng trở thành một phần của quá trình chế tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh, IKEA đã tạo ra cho người sử dụng những cơ hội thực tế để tự định hình môi trường sống cho chính mình. IKEA đã làm thay đổi cả tư duy và văn hoá ứng xử của con người khi giải phóng con người khỏi sự ràng buộc và lệ thuộc vào thế giới đồ gỗ gia dụng truyền thống trước đó. Rẻ đến mức gần như ai cũng có thể mua sắm được. Rẻ đến mức khi bỏ đi không phải suy nghĩ và cân nhắc nhiều. Tính hiện đại và mức độ tiện ích thường xuyên được gia tăng giúp con người vươn tới được chất lượng ngày càng cao hơn trong môi trường sống. Nhận thức và hành xử của con người bị tác động rất mạnh mẽ. IKEA là bằng chứng điển hình về đồ dùng gia đình có thể làm thay đổi cả văn hoá cuộc sống như thế nào. 

Hà An

Print
Tags: