Cho phép khai quật tàu cổ Dung Quất (Thứ Hai 09/07/2018 | 10:03 GMT+7)

VH- Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 2398/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi khai quật tàu cổ Dung Quất trong phạm vi bán kính 100m từ vị trí tàu đắm Dung Quất tại tọa độ 15023’44’’ vĩ độ Bắc, 108047’48’’ kinh độ Đông, khu vực cảng chuyên dùng số 3 của Công ty TNHH MTV Hào Hưng Quảng Ngãi thuộc thôn Tuyết Diêm 3 (Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Thời gian khai quật khảo cổ từ nay đến ngày 15.9.2018; Thời gian thu dọn, hoàn trả mặt bằng: 15 ngày (sau khi kết thúc khai quật); Thời gian xử lý bước đầu, thống kê, chỉnh lý, phân loại và giám định hiện vật: 150 ngày kể từ khi kết thúc khai quật. Diện tích khai quật: 800m2.

Hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL xem xét phương án bảo quản, phân chia và phát huy giá trị hiện vật. Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 3 (ba) tháng, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi phải có báo cáo kết quả khai quật gửi về Bộ VHTTDL.

L.SƠN

Print
Tags: