Về phương án khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất (Thứ Tư 13/06/2018 | 09:14 GMT+7)

VH- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa có ý kiến chỉ đạo về Phương án khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ VHTTDL hoàn chỉnh nội dung và dự toán Phương án khai quật tàu cổ đắm tại vùng biển Dung Quất theo đúng quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP và Nghị định số 5/2017/NĐ-CP, trong đó bao gồm cả nội dung chi cho công tác bảo vệ an ninh hiện trường và chi khen thưởng các tổ chức, cá nhân liên quan.

Bộ VHTTDL phê duyệt Phương án khai quật theo thẩm quyền; thẩm định dự toán Phương án khai quật và đề xuất về phương án tài chính gửi Bộ Tài chính thẩm định theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khai quật theo Phương án được duyệt; bảo đảm khẩn trương, đúng tiến độ.

Bên cạnh đó Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính tổ chức thẩm định dự toán Phương án thăm dò, khai quật và tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện theo quy định.

Trước đó Văn Hóa đã có loạt bài về vấn đề này.

LÂM SƠN

Print
Tags: