Triển lãm ảnh Thanh Hóa với phong trào thi đua yêu nước (Chủ Nhật 10/06/2018 | 09:53 GMT+7)

Tối 8.6, tại Trung tâm Truyền hình - Triển lãm - Hội chợ - Quảng cáo tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra khai mạc Triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước và Thanh Hóa thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, làm theo lời Bác”. Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, và các tầng lớp nhân dân.

Triển lãm trưng bày gần 2.000 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý giá, tiêu biểu, được bố cục thành hai phần gồm: “Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước” và “Thanh Hóa thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, làm theo lời Bác”, thông qua triển lãm nhằm khẳng định vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc khởi xướng, tổ chức và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia các phòng trào thi đua yêu nước; góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, ý nghĩa, vai trò và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 

Đồng thời, đây cũng là dịp động viên các tập thể, cá nhân trong tỉnh phát huy những thành tích đã đạt được, cùng thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra, phấn đấu đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2020 và đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

 

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 13.6.2018.

Nguyễn Linh

Print
Tags: