Menu
 1. Chính trị
 2. Văn hóa
 3. Nghệ thuật
 4. Giải trí
 5. Du lịch
 6. Thể thao
 7. Gia đình
 8. Kinh tế
 9. Ẩm thực
 10. Đời sống
 11. Nhịp sống số
 12. Pháp luật
 13. Thế giới

Văn hóa

27 Tháng Hai 2024

Lễ trao giải thưởng, chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh” năm 2022: 24 doanh nghiệp tiêu biểu sẽ được tôn vinh

Thứ Hai 28/11/2022 | 10:11 GMT+7

VHO- Lễ tôn vinh, trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” trong khuôn khổ Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2022 sẽ diễn ra vào sáng 3.12 tại Hà Nội. Doanh nghiệp được tôn vinh là những đơn vị đã đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng quốc gia xét duyệt “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” lựa chọn. Bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tham gia xây dựng và có sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và báo chí.

 Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch VNABC Hồ Anh Tuấn trao chứng nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam tại Diễn đàn quốc gia Văn hóa với doanh nghiệp năm 2021

 Theo BTC, năm nay sẽ có 24 doanh nghiệp tiêu biểu được tôn vinh, trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”.

Chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững

Cuối tuần qua, Bộ VHTTDL, BTC triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (BTC 248) tổ chức họp báo thông tin về Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ hai và Chương trình xét, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2022.

Thực hiện Quyết định số 1846/ QĐ-TTg ngày 26.9.2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 28.2.2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập BTC 248; Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1925/VPCP-KGVX ngày 2.3.2021 về việc giao Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Trưởng BTC 248 ban hành Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam; chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24.11.2021 về việc xây dựng văn hóa kinh doanh thành hệ điều tiết phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ hai sẽ được tổ chức với nhiều nội dung quan trọng.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết, mục đích của Diễn đàn nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. “Sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, các lĩnh vực phát triển văn hóa đã có những chuyển biến quan trọng. Bộ VHTTDL đã chủ trì, phối hợp cùng nhiều Bộ, ngành, đơn vị triển khai các hoạt động thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị. Trong đó, việc cùng với Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ hai là một hoạt động quan trọng, thiết thực triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc xây dựng văn hóa kinh doanh thành hệ điều tiết phát triển kinh tế - xã hội…”, Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định.

Ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, Trưởng BTC 248, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL cho biết, mục đích của Diễn đàn “Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2022 cũng nhằm tiếp tục khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa như là đòn bẩy và trợ lực quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế.

Đây là năm thứ hai, Diễn đàn quốc gia Văn hóa với doanh nghiệp được tổ chức. Năm 2021, giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành, nhiều doanh nghiệp lao đao trước cơn bão dịch bệnh, diễn đàn lần đầu tiên đã diễn ra với chủ đề Tiếp biến văn hóa - Nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế. Tại diễn đàn này, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có những ý kiến định hướng quan trọng, đồng thời trực tiếp đối thoại với các doanh nghiệp tham dự. Bộ trưởng nhấn mạnh, để thực hiện khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc như Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, chúng ta rất cần có một cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, năng động, đoàn kết, hướng tới phát triển bền vững. Mục tiêu đó chỉ có thể đạt được khi các doanh nghiệp phát triển hài hòa dựa trên các trụ cột: Kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, trong đó văn hóa chính là yếu tố cốt lõi, là nền tảng dẫn dắt và điều chỉnh các trụ cột khác. Theo Bộ trưởng: “Văn hóa doanh nghiệp có vai trò quan trọng, quyết định hiệu quả kinh doanh, uy tín kinh doanh, thương hiệu của doanh nghiệp, từ đó dẫn tới sự phát triển ổn định, bền vững cho doanh nghiệp. Sự ổn định và thịnh vượng của các doanh nghiệp cũng chính là sự ổn định và phồn vinh của đất nước...”.

 Buổi họp báo có sự tham gia của nhiều chuyên gia, diễn giả nổi tiếng

Động lực để doanh nghiệp đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Cũng tại buổi họp báo về nội dung Diễn đàn năm 2022, Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh, Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam là thước đo quan trọng, thông qua đó xác định vị trí của văn hóa, vai trò tạo động lực từ văn hóa trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đáp ứng xuất sắc các tiêu chí của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng quốc gia xét duyệt “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” lựa chọn được tôn vinh tại Diễn đàn là hoạt động nhằm đánh giá hiệu quả triển khai Bộ tiêu chí trong thực tiễn, tạo sức lan tỏa và nâng cao nhận thức về đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng của doanh nghiệp.

Hội thảo với chủ đề “Chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững” là một trong hai nội dung chính của Diễn đàn. Ông Hồ Anh Tuấn cho biết, về cách thức tổ chức không có nhiều thay đổi so với năm trước, tuy nhiên nội hàm và những vấn đề đặt ra tại Hội thảo sẽ là những câu chuyện theo dòng thời sự. Sau phát biểu đề dẫn “Chấn hưng văn hóa - nền tảng phát triển kinh tế bền vững” của lãnh đạo Bộ VHTTDL, sẽ có hai tham luận được trình bày về Vai trò của văn hóa kinh doanh trong công cuộc chấn hưng văn hóa và phát triển kinh tế bền vững; Chấn hưng văn hóa và khát vọng vươn tầm thế giới của doanh nghiệp Việt Nam. Tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia, diễn giả nổi tiếng sẽ diễn ra với chủ đề “Vai trò của Nhà nước và doanh nghiệp trong xây dựng và phát triển văn hóa kinh doanh Việt Nam”.

Sau Hội thảo, hoạt động quan trọng thứ hai tại diễn đàn là Lễ tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2022. Đây là các đơn vị đã đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng quốc gia xét duyệt “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” lựa chọn. 

 Sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, các lĩnh vực phát triển văn hóa đã có những chuyển biến quan trọng. Bộ VHTTDL đã chủ trì, phối hợp cùng nhiều Bộ, ngành, đơn vị triển khai các hoạt động thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị. Trong đó, việc cùng với Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ hai là một hoạt động quan trọng, thiết thực triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc xây dựng văn hóa kinh doanh thành hệ điều tiết phát triển kinh tế - xã hội…

(Thứ trưởng TẠ QUANG ĐÔNG)

PHƯƠNG ANH; ảnh: TRẦN HUẤN

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Hai 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1718
19
20
21
22
23
24
25
26
272829123
45678910

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top